چالش های شورای توسعه فرهنگ قرآنی از نگاه یک کارشناسبه گزارش ایرنا، اولین همایش تخصصی بررسی مسائل اساسی فراروی اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی هفته گذشته به همت شورای توسعه فرهنگ قرآنی، به منظور استفاده از نظرات نخبگان، کارشناسان و صاحبنظران قرآنی در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد و صاحبنظران در چهار نشست تخصصی به ارائه نظر و پیشنهادهای خود پرداختند.
«مصطفی عباسی مقدم» مشاور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کارشناس و صاحبنظر در حوزه تبلیغ و ترویج قرآن در این همایش حضور داشت و نظراتی را در زمینه راههای ترویج گسترش فرهنگ قرآنی بیان کرد.
این استاد دانشگاه ضمن ارزیابی کلی مدیریت و سیاستگذاری امور قرآنی کشور به ویژه شورای توسعه فرهنگ قرآنی و چالش های پیش روی این سیاستگذاری ها، روز یکشنبه به خبرنگار معارف ایرنا گفت: شورای توسعه فرهنگ قرآنی با چالش های ساختاری و محتوایی و همچنین چالش های انگیزشی روبه رو است.
وی درباره چالش های ساختاری این شورا نیز گفت: شورای توسعه فرهنگ قرآنی به لحاظ ساختاری فقط شامل بخشی از بدنه فعالان قرآنی است و بخشی دیگر را نمایندگی نمی کند که از جمله می توان به فعالیت های شهرداری و برخی نهادهای فرهنگی دیگر اشاره کرد که کارهای قرآنی انجام می دهند.
عباسی اضافه کرد: از طرف دیگر در بعضی از بخش های شورای توسعه فرهنگ قرآنی، بالاترین مقام مسئول یعنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس و عضو شورا فعالیت دارد و برخی دیگر با مسئولیت های پایین تر حضور دارند که این مساله باعث به هم خوردن تعادل در وزن اعضا می شود و برخی احساس می کنند که در حاشیه قرار دارند.

** مباحث جدی میان اعضای شورا طرح نمی شود
وی همچنین گفت: مساله دیگر در این زمینه عدم طرح جدی مباحث و چالش های اصلی میان اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی به ویژه در مورد نحوه تقسیم کار وظایف قرآنی و کیفیت و میزان بودجه اختصاصی اصلی سالانه و یا بودجه کمکی است که از سوی شورا به نهادها اختصاص پیدا می کند.
مشاور معاون وزیر ارشاد اضافه کرد: در نتیجه بسیاری از مسائل، حل نشده باقی می ماند و نتیجه آن ناکارآمدی و عدم موفقیت برنامه ها یا عدم ورود به برنامه های مشترک و هم افزایی است.

** شورای توسعه به کمیسیون ها اشراف ندارد
این کارشناس قرآنی گفت: مساله سوم در چالش های ساختاری عبارت است از اشراف نداشتن کامل شورا به کمیسیون های سه گانه تبلیغ و ترویج، آموزش عمومی و همچنین پژوهش و آموزش عالی که این مساله نیز باعث می شود تا این شورا مطالبه جدی درمورد ماموریت ها و پیگیری اجرای مصوبات این کمیسیون ها را نداشته باشد و در طول زمان موجب عدم تحقق برخی از اهداف شورا و کمیسیون ها شده است.

** صدای واحدی در مسائل کلان قرآنی از شورا شنیده نمی شود
وی افزود: البته علت عمده این نارسایی ها عدم همبستگی و همگرایی کامل اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی است که به جای بحث و تبادل نظر کامل، به تشریفات و امور ظاهری اکتفا می شود و در نتیجه، صدای واحدی از شورا در امور کلان قرآنی شنیده نمی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان همچنین گفت: نمونه این مساله اختلاف نظر جدی اعضای شورا در اصل محوریت شورا در توزیع بودجه کمکی قرآن و نحوه تقسیم آن است که باری بر دوش شورا نهاده شده و گاهی از مباحث و دغدغه های اصلی دور ساخته است.

** مهمترین چالش محتوایی
عباسی مقدم از وارد نشدن شورای توسعه فرهنگ قرآنی در عرصه های نوین فعالیت های فرهنگی قرآنی به عنوان مهمترین چالش محتوایی یاد کرد و گفت: امروزه تحولات فضای فرهنگی جهان بر بستر فضای مجازی، سینما و رسانه آنچنان سریع رقم می خورد که باید در هر سال و ماه و بلکه هر روز نگاهی نو به حقایق و مسائل امروزی بشر انداخت و طرحی نو برای تدارک بایسته ها و اصلاح ناشایسته ها داشت.
وی افزود: ارائه راه حل های قرآنی برای حل مشکلات جامعه از طریق مهندسی معکوس در همین راستا است. یعنی با طرح مشکل به جای این که به طرح مسائل انتزاعی از قرآن بپردازیم، تلاش کنیم تا در حل مساله از آیات و روایات بهره بگیریم.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: سرایت دادن حفظ قرآن به مراتب کمتر از آن مانند حفظ فارسی پیام های قرآنی و حفظ قصه های قرآن و موارد مشابه یا دادن جایزه و تشویق بیشتر به تولید ادبیات قرآنی از طریق شعر، قصه، داستانک، فیلمنامه و مانند آن از دیگر زمینه های راهگشاست.

** ضرورت تعامل میان هنرمندان و جامعه قرآنی
وی افزود: چالش دوم در این زمینه عدم ارائه نمونه های موثر و الگوهای کارآمد برای تعامل و هم افزایی هنرمندان و جامعه قرآنی است که همواره از آن سخن گفته شده ولی هیچیک از نهادهای قرآنی در جهت گفت وگوی مفید و عمیق این دو طیف گام جدی برنداشته اند تا این گفت وگوها از مرحله تعارف به تلفیق و هم افزایی و در آخر به تولید آثار دو جانبه قرآنی هنری منجر شود.
مشاور معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: برگزاری نشست های تخصصی و هم اندیشی های هنری قرآنی گام اول در این زمینه است و جلسات و مباحث برای طرح های مشترک، گام بعدی است.

** شورای توسعه با مباحث کلیدی و راهبردی توجه کند
این کارشناس قرآنی، چالش دیگر را عدم ورود شورا به برخی مباحث کلیدی و راهبردی در عرصه فعالیت های قرآنی دانست و گفت: یکی از این مباحث موضوع آموزش عمومی قرآن و روش های آن است.
وی توضیح داد: بیش از70 درصد فعالیت های قرآنی جنبه آموزشی دارد و این حجم از انرژی و بودجه که صرف این کار می شود، ایجاب می کند که در کمیته های تخصصی همواره درباره بهترین و جدیدترین روش های آموزش قرآن با استفاده از ابزارهای موثر آموزشی و رسانه ای بحث و بررسی و تبادل نظر صورت گیرد و نتایج آن به موسسات و مجریان این آموزش ها ارائه شود
عباسی اضافه کرد: در مطالعه و پژوهش نیز همین مساله مطرح است و موضوع مهمتر در عرصه نحوه انجام فعالیت های تبلیغی و ترویجی است تا این فعالیت ها کارآمدتر و با بهره وری بیشتر باشد. البته ارائه مدل فعالیت های ترکیبی و مشترک میان دستگاه ها و موسسات نیز از نیازهای مهم و روزآمد شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.

** راهکارهای اجرایی مصوبات بیان نشده است
مشاور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی دیگر از مشکلات شورای توسعه فرهنگ قرآنی را بیان نکردن راهکارهای عملیاتی و راه های اجرایی سیاستگذاری ها و آئین نامه ها و مصوبات دانست و گفت: اجرایی کردن موضوع هایی مانند حفظ قرآن، مسابقات قرآنی و همچنین مساله فهم قرآن از مهمترین مصوبات شورای توسعه فرهنگ قرآنی است ولی این شورا راهکارهای عملیاتی آن را تبیین نکرده است.
وی افزود: در زمینه حفظ قرآن، ارائه مراتب متنوع و مراحل حفظ قرآن راهگشاست که باید مبتنی بر مطالعات علمی و تجربی باشد یا درمورد مسابقات قرآنی نیز عرصه تفکر و کسب تجارب و پردازش آنها بسیار گسترده است.

** چالشی از درون
عباسی مقدم از یک چالش انگیزشی سخن گفت و به وضعیت انگیزه، تحرک و پویایی درونی و بیرونی شورای توسعه فرهنگ قرآنی اشاره کرد و اظهار داشت: تقویت انگیزه برای اعضای این شورا یا از درون سازمانشان حاصل می شود یا از بیرون و وظایف ذاتی هر سازمان و نهاد قرآنی مهمترین عامل انگیزش افراد برای عمل کردن به خواسته های شوراست که البته در نهادهای مختلف متفاوت بوده و نوسان دارد.
وی افزود: ارزیابی، پایش و انتظار گرفتن بودجه برای فعالیت های بیشتر نیز می تواند عاملی درجه دوم محسوب شود و این عامل برای برخی نهادها که وابستگی به بودجه کمکی ندارند، خیلی اثرگذار نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه کاشان اضافه کرد: تحرک سازمانی و پویایی مدیریت هر نهاد مهمترین عامل در این زمینه است که امیدواریم با نصب مدیران پردغدغه و متخصص تا حدودی محقق شود و برای انگیزش بیرونی نیز باید عوامل ایجاد عزم ملی برای توسعه فرهنگ قرآنی را رصد کرد.
وی از تصویب قوانین و مشوق های متنوع و لازم برای تقویت و تداوم فعالیت های توسعه ای به عنوان یکی از راه های ایجاد عزم یاد کرد و گفت: وارد کردن الزام به برنامه های قرآنی در شاخص های تعیین مدیران و ارتقا نهادها، قانع کردن و جذب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همگرایی و تشکیل مجامع و کمیسیون های قرآنی و همچنین مذاکره جدی و مشاوره با صدا و سیما برای توسعه فعالیت های فرهنگساز و الگوپرداز در عرصه فعالیت ها و موضوع های قرآنی از دیگر راه هاست.
عباسی اضافه کرد: تصویب و اجرای طرح های ملی فراگیر قرآنی با مشارکت بخش زیادی از آحاد و نهادهای قرآن دوست جامعه، تقویت همگرایی اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی از طریق همایش های تخصصی و دعوت گسترده تر از صاحبنظران و اصناف گوناگون دخیل در فعالیت های قرآنی و توجه جدی به دغدغه ها، مطالبات و پیشنهادهای آنان نیز می تواند در این زمینه راهگشا باشد.
فراهنگ ** 1003 **1055
خبرنگار: محمدرضا جعفرملک * انتشار: زینب کارگرانتهای پیام /*

‘;$.ajax({
type: “Post”,
url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”,
data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha + “‘ }”,
contentType: “application/json; charset=utf-8”,
dataType: “json”,
success: function (msg) {

if (msg.d == “”) {
//alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = “”+ divbody;
} else {
alert(msg.d);
ResultText.innerHTML = oldhtml;

}
ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Ajaxsendfriend_uc1_Captcha_US1_chanagesecurecode();

},
error: function () {
ResultText.innerHTML = “error”;
}
});

}
function ShowPopup(layer, obj) {

$(“.popup”).colorbox({ width: “350px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLayer,obj)
}ارسال به دوستان
شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *